آتلیه عکس و فیلم بارناک :

برای گرفتن وقت عکاسی در آتلیه یا فضای باز ، با شماره های  زیر در ایام کاری تماس بگیرید.

44248037           44287003                   44282007

پس از اطلاع از زمانهای  خالی برای عکاسی،  شما باید بیعانه با مبلغ 5.000.000 ریال برای ما واریز نمایید تا

وقت شما فیکس شود.

مبلغ واریزی شما نزد ما محفوظ است و  با هزینه عکسهای شما محاسبه می گردد و از بین نمیرود.

هزینه عکس های آتلیه و فضای باز و سایز های استاندارد عکاسی و اطلاعات بیشتر مورد نیاز شما  ، در پایین سایت 

ما قرار دارد میتوانید به آنها مراجعه کنید.

سایت رسمی گروه هنری بارناک