آموزش عکاسی به صورت خصوصی توسط استاد کیانی:

برای آموزش خصوصی عکاسی پایه، عکاسی پرتره ،  عکاسی صنعتی تبلیغاتی ، نورپردازی پرتره ،ابزار شناسی

در عکاسی ، فیلمبرداری صنعتی  تبلیغاتی ، عکاسی عروس ، عکاسی فضای باز و ……… رشته های مرتبط

میتوانید با شماره استاد تماس بگیرید و پس از توافق بر سر زمان کلاس و مبلغ و دیگر موارد میتوانید در کلاس

حاضر شوید.

شماره های استاد کیانی :        

0912-3131374

0903-0000419

سایت رسمی گروه هنری بارناک