گزارش باگ سایت ما

دوست عزیز اگر در سایت ما ایراد یا بهم ریختگی ظاهری یا مشکلی که مطمئن هستید از اختلال در

اینترنت نیست و مربوط به ساختار سایت می باشد، دیدید ،،  خوشحال میشویم با جزییات دقیق آن را به ما متذکر شوید.

مدیریت بارناک

سایت رسمی گروه هنری بارناک