تعرفه آتلیه عکس بارناک 1401

               با انتخاب 7 عکس 15% تخفیف بگیرید. (روی هر چاپ)                                    با انتخاب 12 عکس 25% تخفیف بگیرید. (روی هر چاپ)

             * حداقل انتخاب عکس آتلیه در روز های غیر تعطیل 5 قطعه و روزهای تعطیل 7 قطعه می باشد.

                     * راس ساعت مقرر در آتلیه حضور یابید،در غیر اینصورت نوبت شما به مشتری بعدی واگذار میگردد.

                       *  قیمتها فقط تایک  ماه اعتبار داشته و پس از آن قیمت عکس  به روز محاسبه میگردد                                                          

             * در صورت تمایل قبل از چاپ نهایی میتوانید رتوش  خود را در استودیو ببینید.  

                      * هنگام  عکاسی  فقط سوژه و عکاس در آتلیه حضور دارند  (از حضور در آتلیه خودداری کنید )

               *فایل اصلی عکس با روتوش :                                     *فایل اصلی عکس بدون روتوش :                                                    *فایل عکس چاپ شده :                                                                            

7899  5280  7210 5041    ش کارت  بنام حسین کیانی            حداقل بیعانه 5.000.000 ریال                  کلیه واریزیها به این حساب فقط مورد قبول میباشد.

سایت رسمی گروه هنری بارناک